vrijdag 31 januari 2014

Nieuwsbericht van Freya

Dit is zeer belangrijke informatie voor stellen die een behandeling in het buitenland doen, maar al in Nederland met de hormoonstimulatie van start gaan. Volgens de laatste ontwikkelingen wordt het een heel stuk moeilijker om de gebruikelijke IVF-medicatie te krijgen. Dit kan vanaf januari 2014 namelijk niet meer door de huisarts verstrekt worden. Freya zet zich in om meer duidelijkheid te krijgen voor patienten die een behandleing in het buitenland wensen te doen. 

Het voorlopige advies van Freya
Vanaf 2014 zijn er op dit moment maar twee mogelijkheden voor patiënten die in het buitenland

onder behandeling zijn:
1) Je krijgt alle medicatie mee van de buitenlandse kliniek en dient de rekening in bij je

zorgverzekeraar.
2) Je betaalt je medicatie zelf en dient je rekening in bij je zorgverzekeraar die hopelijk dan vergoedt.


Belangrijk nieuws als u vruchtbaarheidsmedicatie gebruikt

Uitgifte fertiliteitsmedicatie per 2014 via de apotheek van het ziekenhuis

De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de verstrekking van een aantal

geneesmiddelen aan patiënten voortaan door het ziekenhuis moet worden geregeld.

Deze verandering heeft invloed op de volgende geneesmiddelen die gebruikt worden bij
vruchtbaarheidsbehandelingen:
 • Cetrotide®
 • Clomid®
 • clomifeen
 • Decapeptyl®
 • Elonva®
 • Fostimon®
 • Gonal-F®
 • Lutrelef®
 • Menogon®
 • Menopur®
 • Orgalutran®
 • Ovitrelle®
 • Pregnyl®
 • Puregon®
 • Synarel®
 • Triptofem®
Wat betekent dit voor u?
Als u één van de bovenstaande fertiliteitsmiddelen via uw openbare apotheek of apotheekhoudende huisarts verstrekt krijgt, zal het ziekenhuis vanaf 2014 de uitgifte van dit
geneesmiddel van deze apotheken overnemen. Dit betekent dat u uw geneesmiddelen na uw bezoek aan de arts ophaalt bij de poliklinische apotheek in hetzelfde ziekenhuis. Indien u ver van het ziekenhuis woont en u heeft een doseringswijziging van uw geneesmiddel, of uw geneesmiddel raakt op, dan zal het ziekenhuis zorgen dat u uw geneesmiddel ontvangt. Neem hiervoor contact op met de apotheek die is gevestigd in het ziekenhuis van uw behandelend arts om de mogelijkheden te bespreken.

Als u uw fertiliteitsmiddelen nu al ophaalt bij de poliklinische apotheek van het ziekenhuis, zal er per 1 januari 2014 niets voor u veranderen. Uw geneesmiddel zal gewoon via de poliklinische apotheek geleverd blijven worden.

Heeft u begin 2014 geen geneesmiddelen meer in uw bezit en bezoekt u uw arts pas later in het jaar, neem dan contact op met uw arts of met de (ziekenhuis/poliklinische apotheek). Zij zullen ervoor zorgen dat u uw geneesmiddel zo snel mogelijk krijgt.

De apotheker van het ziekenhuis controleert of uw geneesmiddel veilig gebruikt kan worden met de andere geneesmiddelen die u gebruikt. Hiervoor is het van belang dat u de apotheek van het ziekenhuis laat weten als u naast bovengenoemde fertiliteitsmiddelen nog andere middelen gebruikt.

Indien u de fertiliteitsmiddelen bij de apotheek in het ziekenhuis heeft opgehaald, is het belangrijk dat uw eigen apotheek hiervan op de hoogte is. Dan blijft uw medicatiedossier ook daar compleet. Daarom geeft de apotheek van het ziekenhuis iedere medicatiewijziging door aan uw eigen apotheek.

Krijgt u behalve fertiliteitsmiddelen nog andere geneesmiddelen voorgeschreven door de arts in het ziekenhuis, dan kunt u deze ook gewoon ophalen in de apotheek van het ziekenhuis.

Freya werkt nauw samen met de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers), NvPF (Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) om de overheveling van fertiliteitsmedicijnen naar de ziekenhuisapotheek te monitoren, zodat u daar als patiënt geen hinder van ondervindt. Bovendien wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zicht krijgen op de mogelijke problemen die patiënten ondervinden van de overheveling. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg) doet daarom een onderzoek naar uw ervaringen met het gebruik van fertiliteitsmiddelen na de overheveling. Hiervoor is geheel 2014 een online vragenlijst geopend voor gebruikers van fertiliteitsmiddelen. We nodigen u graag uit deze in te vullen zodat wij zicht krijgen op de gevolgen van de overheveling en de zorg van hoge kwaliteit blijft. De vragenlijst is te vinden door te surfen naar www.nivel.nl/fertiliteitshormonen
.
Buitenlandse recepten vanaf 1 januari 2014
Freya houdt een vinger aan de pols bij deze overheveling en zal de achterban hierover informeren. Ook stellen we kritische vragen bij deze overheveling; één daarvan gaat over de buitenlandse recepten. Vanaf 2014 wordt de medicatieverstrekking gekoppeld aan de behandeling die je in dat ziekenhuis ondergaat. Maar als je niet in een Nederlands ziekenhuis behandeld wordt voor vruchtbaarheidsproblemen is er geen behandelcode (DBC – Diagnose-Behandel-Combinatie) voor je aangemaakt en kan de medicatie in principe niet door de apotheek verstrekt worden. Freya heeft hierover al diverse keren contact gehad met het ministerie van VWS. De overheid heeft op dit moment (november) nog geen oplossing voor dit probleem.

Vanaf 2014 zijn er op dit moment maar twee mogelijkheden voor patiënten die in het buitenland onder behandeling zijn:

1) Je krijgt alle medicatie mee van de buitenlandse kliniek en dient de rekening in bij je
zorgverzekeraar.

2) Je betaalt je medicatie zelf en dient je rekening in bij je zorgverzekeraar die hopelijk dan vergoedt.

Mochten er hierin veranderingen optreden dan zullen we dit uiteraard melden op onze site.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwe regeling of ondervindt u onverhoopt problemen met het verkrijgen van medicatie, dan horen we dat graag: overheveling@freya.nl
.

vrijdag 24 januari 2014

Artikel: 2012 minder goed IVF-jaar

TILBURG (ANP) - In 2012 zijn 16.748 ivf-behandelingen uitgevoerd en daar zijn ongeveer 4700 baby's uit geboren. Daarmee is 2012 een iets minder goed ivf-jaar dan 2011. Wel is het aantal meerlingenzwangerschappen uit ivf afgenomen: 293 tweelingen en 5 drielingen, dat is minder dan een jaar eerder. 1 op de 8 meerlingen die in 2012 verwekt zijn, zijn verwekt met behulp van ivf. 1 op de 37 kinderen uit het jaar 2012, zijn ivf-kinderen.

,,We proberen het aantal meerlingen zo veel mogelijk terug te dringen, en daar slagen we goed in'', zegt Jesper Smeenk, gynaecoloog in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en samensteller van de cijfers. ,,Meerlingenzwangerschappen geven veel vaker complicaties, kinderen worden bijvoorbeeld vaker te vroeg geboren. Met alle gevolgen en kosten van dien.''

Bij ivf-behandelingen worden eicellen van de vrouw in het laboratorium bevrucht met zaadcellen van de man. Daarna worden een of twee embryo's teruggeplaatst, in de hoop dat daar een zwangerschap uit ontstaat. Er worden nooit meer dan 2 embryo's teruggeplaatst, maar door splitsing van een van beide embryo`s kunnen er ook drielingen worden geboren na ivf.

VUmc
In Nederland zijn 13 centra die ivf uitvoeren. Het VUmc in Amsterdam steekt er wat betreft slagingspercentages met kop en schouders bovenuit. Van de 1871 gestarte behandelingen, zijn er 752 geresulteerd in een succesvolle zwangerschap, dat komt neer op een slagingskans van iets meer dan 40 procent. Dat ligt een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 26,4 procent. Ook het LUMC in Leiden en het Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp scoren relatief goed: ze hebben allebei een slagingskans van ongeveer 34 procent.

Hoe het komt dat de kans op een baby in deze drie centra hoger is dan elders, is niet duidelijk. ,,Wel weten we dat een aantal factoren meespeelt zoals de leeftijd en de bmi van de vrouw, en de duur van haar kinderwens'', legt Smeenk uit. Toch zijn de verschillen in de ivf-centra niet alleen door deze factoren te verklaren. ,,Alle ogen zijn gericht op het VUmc, andere centra willen graag weten hoe ze daar te werk gaan om hun succes te kunnen evenaren. Maar het slagingspercentage is een product van verschillende ingewikkelde factoren. Het is dus niet zo makkelijk om dat zomaar een op een te kopiëren.''The Unofficial IVF-checklist