vrijdag 27 december 2013

Artikel: Succes van IVF kan verdubbelen

Foto: Image Globe
Door de volledige genetische code van bevruchte eicelletjes in kaart te brengen, kan het succes van IVF stijgen van 30 procent naar 60 en meer.

Bij in vitro fertilisatie worden in een petrischaaltje in het lab eicellen van een vrouw samengebracht met zaadcellen van een man, waarna bevruchte eicellen ontstaan. Hebben deze bevruchte eicellen het embryonale stadium bereikt, dan wordt een van de embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw. Om het succes van IVF te bevorderen, bestaan er tal van screeningprocedures waarmee artsen trachten het beste embryo te selecteren vooraleer het bij de vrouw wordt ingeplant. Bij deze techniek worden vaak cellen van een groeiend embryo weggenomen, wat het embryo schade kan toebrengen. Bovendien bevatten deze cellen niet alle genetische informatie van het volledige embryo.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Peking en Harvard bestudeerde voor het eerst de volledige genetische code van polaire lichamen van 70 bevruchte eicellen. Polaire lichamen zijn bijproducten van de eiceldeling die vaak na verloop van tijd afsterven. Ze kunnen veilig worden weggehaald zonder het embryo te beschadigen en bevatten alle genetische informatie van het embryo. Werkt de methode zoals verwacht, dan kan het succes van IVF worden verdubbeld van 30 procent naar 60 en meer. Vooral vrouwen die al meerdere mislukte IVF-procedures achter de rug hebben, zouden met de techniek kunnen worden geholpen. (ev)

Verminderde vruchtbaarheid met hogere leeftijd