donderdag 21 oktober 2010

Regeerakkoord 2010 over IVF-vergoedingen

In het nieuwe regeerakkoord dat te lezen is op de website van de rijksoverheid wordt het volgende vermeld in het hoofdstuk Gezondheid onder de veelzeggende titel Stringenter pakketbeheer:

...Het verzekerd pakket wordt stringenter beheerd, waarbij toelating van innovaties tot het verzekerde pakket eenduidiger, samenhangend en consequenter worden beoordeeld; verouderde behandelingsmethoden worden uit het pakket verwijderd en behandelingen die afwijken van richtlijnen vergen toestemming vooraf van de zorginkoper. Er wordt een aantal pakketmaatregelen genomen. Collectieve vergoeding van IVF (in-vitrofertilisatie)-behandelingen wordt beperkt tot de eerste behandeling. Het kabinet verhoogt het aantal zelf te betalen dan wel aanvullend te verzekeren behandelingen fysiotherapie tot 15. Het betreft alleen volwassenen. Aandoeningen met een lage ziektelast, die eerder als ongemak dan als ziekte worden gekenschetst, worden uit het pakket gehaald en naar aanvullende verzekeringen overgeheveld. Buiten de EU zal geen werelddekking voor zorg meer gelden uit het basispakket. Hierbij is verondersteld dat bilaterale verdragen met Turkije, Marokko, Tunesië, Kaapverdië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië worden aangepast dan wel opgezegd. Voor aanpassing is instemming van de verdragspartner vereist. Stemt deze niet toe in wijziging dan zal het gewenste beleid gerealiseerd worden door het opzeggen van het verdrag.

Pagina 19 van het financieel kader:

'Op dit moment worden 3 IVF behandelingen collectief vergoed. Dit wordt beperkt tot 1e behandeling. Dit levert een besparing op van 0,025 mld.'

Dit is een behoorlijke tegenvaller voor iedereen met vruchtbaarheidsproblemen. Duidelijk heeft het kabinet zelf niet meegemaakt wat het is om een onvervulde kinderwens te hebben. En niet iedere Nederlander heeft genoeg geld om een paar pogingen uit eigen zak te betalen. Niet alleen kost de IVF-behandeling zelf een hoop, daarnaast komen ook kosten voor medicatie, aanvullende behandelingen zoals MESA/PESA/TESE (of wordt dit dan wel vergoed???) en cryo-preservatie. Een vreemd besluit, en dit terwijl de slagingskansen bij IVF in Nederland de laatste jaren alleen lager zijn geworden (dit valt te verklaren uit het lager aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst in Nederland, inmiddels 1 embryo per poging). Zo stelt het UMC St Radboud ziekenhuis in hun nieuwsbrief in december 2009 dat de slagingskansen bij IVF in 2008 23,3 procent bedroegen (2007: 24,9 procent; 2006: 25,9 procent).Vereniging Freya is ook behoorlijk geschrokken van dit nieuwe regeerakkoord en heeft een persconferentie gegeven om haar onvrede te verwoorden:

Freya geschokt na voorstel nog maar 1 IVF-poging te vergoeden
Medicalfacts / Alida Budding - Hennink, 12 Oktober


IVF 200x183 Freya geschokt na voorstel nog maar 1 IVF poging te vergoeden IVF 200x183 photoFreya, de landelijke en onafhankelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft geschokt gereageerd op het voorstel om nog maar één IVF-poging te vergoeden. Sinds januari 2007 zijn op basis van goede argumenten drie pogingen in het basispakket opgenomen. Daarvoor heeft Freya zich destijds jarenlang hard gemaakt.

Het huidige voorstel om het aantal vergoede IVF-pogingen terug te brengen tot één is niet alleen stuitend voor mensen met een onvervulde kinderwens die zijn aangewezen op deze behandeling, maar getuigt bovendien van een kortetermijnvisie. Het gaat namelijk volledig voorbij aan de problematiek van de vergrijzing/ontgroening waarmee ons land kampt. Bovendien zal deze wijziging tot gevolg hebben dat meer paren kiezen voor terugplaatsing van meerdere embryo’s, wat zal leiden tot meer meerlingzwangerschappen die grotere risico’s op complicaties en hierdoor hogere kosten met zich meebrengen.

Ongewenste kinderloosheid is een medische aandoening
Waar een kinderwens een keuze is, is een vruchtbaarheidsprobleem dit niet! Wanneer een gewenste zwangerschap uitblijft, is er sprake van een medisch probleem waarvoor medische behandelingen (zoals IVF) noodzakelijk kunnen zijn. Eén IVF-poging resulteert bij ongeveer 20% van de paren in een zwangerschap. Na drie pogingen is ruim 50% van de paren zwanger. Wanneer nog maar één IVF-poging vergoed zal worden, zullen veel paren vroegtijdig ‘uitbehandeld’ zijn terwijl zij met drie vergoede pogingen nog wel een reële kans op een kind zouden hebben.

Vergrijzing/ontgroening
De besparing die gerealiseerd wordt door nog maar één IVF-poging te vergoeden in plaats van de huidige drie, is van korte duur. Met het oog op de vergrijzing en ontgroening in Nederland, zijn we gebaat bij de geboorte van meer kinderen. Door te bezuinigen op het aantal vergoede pogingen, zullen minder kinderen geboren worden die straks zo nodig zijn om ons pensioen te betalen. Bovendien zijn er steeds meer onderzoeken die aantonen dat IVF-kinderen in hun latere, werkende leven een veelvoud opleveren van de kosten die gemaakt zijn om hen te laten ontstaan.

Meer meerlingzwangerschappen
Wanneer paren nog maar één poging vergoed krijgen, zullen velen van hen kiezen voor de grootste zwangerschapskans en om die reden meer dan één embryo terug laten plaatsen. Als gevolg hiervan zullen er meer meerlingzwangerschappen ontstaan. Een meerlingzwangerschap brengt grotere risico’s op complicaties met zich mee en daarmee hogere kosten voor de maatschappij.
Ooglaser en IVF in één reis

Een koppel dat in de zomer voor IVF naar Turkije ging, stelde ons bij het inplannen van een tweede poging in Turkije (helaas was de eerste poging niet gelukt) de vraag of een ooglaserbehandeling ook geregeld kon worden binnen dezelfde periode. Human First is in 2005 eigenlijk begonnen met ooglaserreizen naar Turkije. Er was toen al veel interesse om naar Turkije te gaan voor ooglaser, mede doordat de prijzen in Nederland absurd hoog waren en vaak oudere en pijnlijkere technieken (LASEK in plaats van LASIK) werden toegepast. Mede door de concurrentie van ooglaser in Turkije, hebben Nederlandse ooglasercentra in de laatste jaren hun prijzen behoorlijk bijgesteld. Toch is ooglaser in Turkije nog steeds zeer aantrekkelijk. Human First heeft echter al enige tijd geleden de keuze gemaakt om zich te specialiseren in een soort zorg, dus in vruchtbaarheidsbehandelingen, en toen ook de ooglasertak van de dienstverlening afgesloten. Maar omdat flexibiliteit hoog in ons vaandel staat, hebben we naar aanleiding van het verzoek van ons IVF-koppel gekeken naar hoe we IVF en ooglaser kunnen combineren.

Ons stel is nu (oktober 2010) in Turkije en ze hebben allebei (!!) net een ooglaserbehandeling gehad. Op zich bleek dit prima te doen, want de ooglaserbehandeling bestaat uit een uitgebreid vooronderzoek en ooglaserbehandeling met een eerste nacontrole op dezelfde dag en een of twee extra nacontrole's erna. Onze gastvrouw Nilgün die onze patiënten begeleidt tijdens de IVF-reis, regelt de afspraken in de oogkliniek, de transfer en zorgt voor de oogdruppels. Grappig is, dat ze ook in het verleden onze ooglaserpatiënten heeft begeleidt, dus ze kan ons IVF-koppel goed ondersteunen.Ik begrijp heel goed de vraag naar ooglaser. Want als je toch al twee weken in Turkije zit, kun je natuurlijk zonder extra reis-en verblijfskosten een ooglaserbehandeling ondergaan. Ter info: je betaalt 95 euro voor het vooronderzoek in Turkije en 1.050 euro voor de ooglaserbehandeling aan beide ogen, inclusief twee nacontroles. Begeleiding door een persoonlijke gastvrouw en de transfers van hotel naar ooglaserkliniek zijn ook inbegrepen.

Daarnaast hebben ook al sommige IVF-stellen gevraagd of het mogelijk is om een Health Check-up te laten doen tijdens de IVF-behandeling. Ook daar werken we aan! Dus nog even geduld...

Voor meer vragen over IVF + ooglaser kun je mailen naar info@humanfirst.nl

woensdag 6 oktober 2010

Nieuwe ivf-techniek verdubbelt kans op zwangerschap

Artikel in de AD (19.10.2009)

Een nieuwe ivf-techniek verdubbelt de kans van vrouwen om zwanger te worden. Dat blijkt uit klinische tests in Britse privéklinieken.

Deze nieuwe methode screent embryo's op genetische defecten. De methode zou vooral helpen bij oudere vrouwen. Experts die deze methode gebruikten, bereikten een slaagkans van vier op vijf pogingen bij oudere vrouwen waarbij eerdere pogingen al mislukt waren. In het algemeen raakten twee op drie vrouwen zwanger dankzij deze techniek, bij een normale ivf-behandeling is dat minder dan een derde.

De techniek kreeg de naam 'comparative genomic hybridisation (CGH)' en controleert de chromosomen in het ontwikkelende embryo. De dokters planten enkel die in die het meeste kans hebben om zich tot een gezonde baby te ontwikkelen. CGH beperkt ook de kans op genetische ziekten als het syndroom van Down. Momenteel wordt de nieuwe techniek toegepast in enkele Britse privéklinieken.

Blogs met persoonlijke IVF verhalen

Sommige vrouwen houden hun IVF-ervaringen bij op een blog. Misschien dat het steun kan bieden aan andere vrouwen die met vruchtbaarheidsproblemen te kampen hebben:

www.estherenmerijn.blogspot.com

www.ivflibelle.web-log.nl

Blijven liggen helpt na kunstmatige inseminatie

Artikel in de AD 30.10.2009

AMSTERDAM - Wanneer vrouwen na een kunstmatige inseminatie met opgetrokken benen een kwartier op hun rug blijven liggen, hebben ze 50 procent meer kans om zwanger te worden. Dat blijkt uit onderzoek onder vierhonderd vrouwen die met een injectiespuit sperma direct in de baarmoeder kregen ingespoten, de zogenoemde IUI-procedure. Het onderzoek werd uitgevoerd door gynaecologe-in-opleiding Inge Custers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De resultaten staan op de website van het toonaangevende British Medical Journal (BMJ).

Doel van het onderzoek was na te gaan hoe het succespercentage van IUI (Intra-Uterine Inseminatie) kan worden verhoogd. In Nederland ondergaan jaarlijks 30.000 vrouwen een dergelijke procedure. Bijna vierhonderd vrouwen met een vruchtbaarheidsprobleem werd gevraagd mee te doen. De helft van hen moest na de kunstmatige inseminatie op de rug blijven liggen, de andere helft werd verzocht meteen op te staan.

Custers concludeerde dat de kans op zwangerschap bij de liggers anderhalf keer zo groot was. Van deze groep werd 27 procent zwanger na de IUI-procedure. Van de groep vrouwen die meteen opstonden, raakte 18 procent in verwachting. (ANP)


Ik vind het belangrijk om hieraan toe te voegen, dat in Turkije onze patienten altijd wordt geadviseerd om te blijven liggen na de terugplaatsing! Dit artikel laat duidelijk zien dat dit ook terrecht is en wel degelijk toegevoegde waarde heeft.

Meer Nederlanders naar Spanje om eiceldonatie

(Novum) - Het aantal Nederlandse vrouwen dat naar Spanje reist om daar een eicel van een Spaanse vrouw te kopen om zwanger te worden is de afgelopen jaren flink gestegen. Gingen in 2006 nog twintig Nederlandse vrouwen daarvoor naar Spanje, vorig jaar waren dat er tweehonderd. Dat aantal zal dit jaar oplopen tot ruim vierhonderd.

Dat meldt Nieuwsuur donderdag na een rondgang onder dertig Spaanse klinieken. In Spanje is commerciële eiceldonatie toegestaan, in Nederland niet. Afhankelijk van de kliniek kost eiceldonatie in Spanje tussen de zes- en tienduizend euro. De ziektekostenverzekering keert voor een behandeling in Spanje een even hoog bedrag uit als voor een IVF-behandeling: zeventienhonderd euro.

Het CDA en de PvdA hebben vragen gesteld aan minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) over de kwestie. De twee partijen vinden dat behandelingen die in Nederland niet zijn toegetsaan niet mogen worden vergoed door de verzekering.